Зразок позовної заяви на меломанів

Аватар пользователя kollarov
ДО ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ м. ДОНЕЦЬКА

Позивач: Особа 1
адреса: ...
Позивачка: Особа 1
адреса: ...
Позивач: Особа 3
адреса: ...
Відповідач: Особа 4
адреса: ...
Відповідачка: Особа 5
адреса: ...
Державне мито: 51 гривня 00 копійок

ПОЗОВНА ЗАЯВА
щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди

Я, Особа 1, володію будинком на правах приватної власності, що розташований на земельній ділянці за адресою: ..., де проживаю разом із дружиною, Особа 2 та сином, Особа 3. В оселі на сусідній із моєю земельній ділянці, що знаходиться за адресою: ... , мешкають відповідач та відповідачка на невідомих мені правах.

Майже вісім років відповідачі свідомо примушують мене, мою дружину та сина слухати нецензурну лексику та небажаний для нас шум шляхом крику, викрикування, використання звуковідтворювальної та звукопідсилювальної апаратури у спосіб чутний нам на нашому подвір’ї та у нашій оселі як у денний, так і у нічний час. Ані розмови дільничних з відповідачами, ані заходи місцевої влади, ані дії прокуратури не дають тривалого позитивного ефекту. Рішення Ленінського районного суду м. Донецьку по справі №..., яким подібні дії відповідача було визнано протиправними щодо мене, мало зворотній ефект. Відповідачі продовжили мордувати нас із ще більшим завзяттям.

Моя дружина, людина похилого віку, пенсіонерка, хворіє на ішемічну хворобу серця, щитоподібну залозу та гіпертонію, їй категорично заборонено нервувати, а внаслідок дій відповідачів вона, будучи примушеною слухати небажаний для неї шум проти власної волі, відчуває, через психологічне та нервове перевантаження, фізичний біль, а саме: біль у потиличній області голови, оніміння лівої руки, біль в області стравоходу, відчуття страху й тривоги, трапляються крововиливи з носу. Доводиться звертатись до лікарів, викликати карету швидкої медичної допомоги.

Такими своїми діями відповідачі порушують наші права і свободи, а саме:

Право на свободу (Шум, як сукупність звукових хвиль, створює фізичний тиск на людину, що вимірюється, крім іншого, децибелами в міжнародній системі одиниць. Закон забороняє будь-які форми фізичного та психологічного тиску на людину. Частина 1 ст. 29 Конституції України, ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ч. 1 ст. 288 Цивільного кодексу України гарантують право на свободу.
Свобода - це відсутність утисків та обмежень, можливість діяти на свій розсуд. Використовуючи звуковідтворювальну та звукопідсилювальну апаратуру, незалежно від часу доби і у спосіб чутний нам на нашому подвір’ї та у нашій оселі, відповідачі примушують нас, проти нашої волі, слухати небажаний для нас техногенний шум, позбавляючи нас змоги це зупинити або змінити з метою якісного сприйняття інших звуків, що несуть важливу інформацію; з метою спілкування в родині, адже шуми відволікають та фізично перешкоджають розмові; з метою відпочинку тощо. Так само як ми не маємо права примушувати відповідачів до будь-яких дій, так само і вони не мають права примушувати нас прослуховувати шуми на нашій території. Інакше кажучи, відповідачі не мають права своїми діями (використанням звуковідтворювальної та звукопідсилювальної апаратури), викликати у нас певні дії (прослуховування шуму) проти нашої волі, до того ж на нашій території, адже сприйняття звуків є незалежним від нас біохімічним процесом. Ми не можемо вимкнути сприйняття шумів, а тому примушені їх слухати.
Право відповідачів прослуховувати шуми закінчуються там де починається наше право на спокій та тишу у власному домі і така межа реально існую - це межа нашого подвір’я
);

Право на безпечне для життя й здоров’я довкілля, на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, на екологічну безпеку, на безпечні для життя і здоров’я умови побуту та відпочинку. (Пункт 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визначає шум фізичним фактором середовища життєдіяльності людини, що впливає або може впливати на здоров’я людини. Пункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визнає безпечними умовами для життя людини, гарантованими ч. 1 ст. 50 Конституції України, ч. 1 ст. 293 Цивільного кодексу України й п. «а» ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону природного навколишнього середовища», такий стан середовища життєдіяльності людини при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на здоров’я людини. Частина 1 ст. 50 Закону України «Про охорону природного навколишнього середовища» визначає екологічну безпеку як стан навколишнього природного середовища при якому забезпечується попередження виникнення небезпеки для здоров’я людини. Забезпечення екологічної безпеки, що гарантується ч. 2 ст. 50 Закону України «Про охорону природного навколишнього середовища», є обов’язком держави на підставі ст. 16 Конституції України. Пункт 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» дає право на безпечні для здоров'я і життя умови побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище. Статті 282 й 293 Цивільного кодексу України надають право вимагати припинення будь-якої діяльності фізичної особи, що призводить до забруднення довкілля. Стаття 104 Земельного кодексу України дає право громадянину, власнику або землекористувачу земельної ділянки, вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може вплинути на здоров'я людини.
Шум, за його наявності, - небезпечний, так само як і діяльність, щодо його поширення, що випливає зі змісту вище викладених норм законодавчих та нормативно-правових актів. Відповідачі забруднюють територію нашої земельної ділянки і будинку небезпечними для життя і здоров’я шумами, що дає нам всі підстави вимагати від відповідачів унеможливити проникнення цих шумів на нашу територію задля усунення загрози їх шкідливого впливу на наше здоров’я. Поширення відповідачами небезпеки у вигляді шуму, незалежно від його рівня і часу доби, на нашу територію є протизаконним, адже суперечить праву на безпечне для життя й здоров’я довкілля, на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, на екологічну безпеку, на безпечні для життя і здоров’я умови побуту та відпочинку. Так само, як відповідачі не мають права кидати своє сміття, незалежно від його кількості, на наше подвір’я, так само вони не мають права засмічувати наше подвір’я техногенним шумом, а саме своєю музикою незалежно від її стиля, тривалості і гучності звучання, часу доби.

Право на вільний розвиток особистості (Розвиток особистості триває безперервно, що обумовлено здатністю мозку до навчання. Накоплені знання у сукупності із отриманим досвідом формують особистість. Примушуючи нас до прослуховування шуму проти нашої волі, відповідачі психологічно тиснуть на нас, викликають душевні хвилювання, а це пригнічує нашу активність, псує настрій, викликає стрес. В такому стані ми не можемо жити повною мірою, а отже наш розвиток, як особистостей, гальмується.);

Право власності (Ми маємо право користуватися своїм майном на власний розсуд, якщо це не перешкоджає правам інших громадян. Однак, коли відповідачі примушують нас до прослуховування шуму проти нашої волі, ми вимушені залишати подвір’я, а іноді і будинок. Замість того, щоб відпочивати, спілкуватись чи працювати на подвір’ї або в домі, ми вимушені ховатись від шуму, зачиняючи вікна у будинку, що все одно не рятую від шуму, а лише погіршує вентиляцію оселі, тим паче в літній час. Таким чином, відповідачі перешкоджають нам у користуванні земельною ділянкою та будинком).

Право на добросусідство (ч. 1 ст. 103 Земельного кодексу України зобов’язує власників та землекористувачів земельних ділянок використовувати ці ділянки відповідно до їх цільового призначення й таким чином, щоб землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдавалось найменше незручностей (шумове забруднення тощо). Це і є найголовніше правило добросусідства!
Натомість, примушуючи нас до прослуховування своєї музики на протязі від 4 (чотирьох) до 10 (десяти) годин кожного разу, відповідачі завдають якнайбільше незручностей, адже систематично порушують умови нашого проживання у власному домі, що заборонено Законом (ч. 6 ст. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою КМУ від 8.10.1992 р. №572)).

Відповідачі, своїми діями, роблять багато незручностей для нас, створюють напружену обстановку у сім’ї, що згодом виливається у конфлікти, як наслідок психологічного та нервового перевантаження. Використовуючи у денний і нічний час звуковідтворювальну і звукопідсилювальну апаратуру та влаштовуючи дебоші, у спосіб чутний нам на подвір’ї та у оселі, де ми постійно мешкаємо, відповідачі завдали нам моральної шкоди, яка полягає у душевних і фізичних стражданнях в наслідок порушення наших прав, свобод та законних інтересів.

Будучи упевненими, що моральну шкоду можна загоїти лише моральним вчинком, оцінює-мо її розмір у 7250 (сім тисяч двісті п’ятдесят) гривень й обґрунтовуємо його тим, що порушення наших прав відповідачами відбувалось свідомо на протязі багатьох років, в тому числі і після рішення суду, яким подібні дії відповідача було визнано протиправними.

Зазначені обставини підтверджуються відповідями, мотивованими висновками, постановами про відмову у порушенні карних справ та рішенням суду за нашими заявами до міліції, прокуратури, місцевих органів влади та суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 8, 16, 21, 23, 28, 29, 40, 55, 66, 68, ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 27, ч. 7 ст. 41, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 64 Конституції України, п. 2 ч. 2 ст. 23, ст.ст. 282, 288, 293, 1163, ч.ч. 1 й 2 ст. 289 Цивільного кодексу України, п. 1 ч. 1 ст. 4, ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.ст. 9, 50 Закону України «Про охорону природного навколишнього середовища», ст.ст. 103, 104 Земельного кодексу України, ст.ст. 10, 157, 179 Житлового кодексу УРСР, п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, п. 4.5 Санітарних норм допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчиках, -

ПРОСИМО:
1. Стягнути з відповідачів на нашу користь відшкодування моральної (немайнової) шкоди у розмірі 7250 (сім тисяч двісті п’ятдесят) гривень;
2. Покласти на відповідачів всі судові витрати. Стягнути з відповідачів на нашу користь 51 (п’ятдесят одну) гривню державного мита та 37 (тридцять сім) гривень оплати витрат з ін-формаційно-технічного забезпечення судових процесів.
ДОДАТОК:
1. Копія позовної заяви;
2. Квитанції про сплату державного мита на загальну суму 51 (п’ятдесят одну) гривня;
3. Квитанції про оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів на загальну суму 37 (тридцять сім) гривень;
4. ...;

Додати інші письмові докази, якщо є ....

Особа1
дата підпис

Особа2
дата підпис

Особа3
дата підпис

Подписка на комментарии Комментарии (7)

Аватар пользователя consumer17
SuslikSuska писал(а):
жаль не понимаю о чем речь

А навіщо розуміти, людина ж не з нами спілкується Подмигивает

Аватар пользователя SuslikSuska

жаль не понимаю о чем речь

Если жизнь не клеится - выбрось клей! Возьмись за гвозди -на все забей и живи в свое удовольствие

Аватар пользователя volodymyr

Закон забороняє будь-які форми фізичного та психологічного тиску на людину. Який конкретно закон чи закони та які статті? Вкажіть будь ласка для мене це дуже важливо.

Аватар пользователя combox

Вот бы такое же заявление для защиты от соседей сверху. Здесь речь идет о собственнике земельного участка на котором находиться его частный дом, а что делать нам где сверху быдло-соседи постоянно по полу стучат и бросают булыжники, шаркают железяками по плитке. скачут, орут, у нас даже стена на кухне трясеться от их стиральной машины ( или посудомоечной машины ).

Аватар пользователя AG

что касается суммы, то скорее всего это зарплата юриста за труды, при возможном положительном результате, не более Улыбка также необходимо учитывать, не факт, то что суд удовлетворит заявленную сумму в полной мере, сколько насчитает известно только им самим.
Конституция, естественно действующая (чинна), на момент разбирательства.

Аватар пользователя Вика Пирожкова
Цитата:
Будучи упевненими, що моральну шкоду можна загоїти лише моральним вчинком, оцінює-мо її розмір у 7250 (сім тисяч двісті п’ятдесят) гривень й обґрунтовуємо його тим, що порушення наших прав відповідачами відбувалось свідомо на протязі багатьох років, в тому числі і після рішення суду, яким подібні дії відповідача було визнано протиправними.

Как вам удалось выйти на эту сумму (7250)? По каким алгоритмам подсчитывали? Или просто сочетание цифер понравилось???

Цитата:
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 8, 16, 21, 23, 28, 29, 40, 55, 66, 68, ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 27, ч. 7 ст. 41, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 64 Конституції України

Ну, с цыфрами абсолютно всё понятно...
Непонятно насчёт конституции. Еёж недавно поменяли. Тут какая имеецца ввиду старая или новая?

Аватар пользователя AG

Хотя в Цивильном Кодексе предполагается презумпция виновности ответчика, если не имеется раннее подтверждённой Судом виновность ответчика по ст.182 КУпАП(например) + мед.справки(ухудшение здоровья именно от этого) и т.д и т.п., перспектива выиграть дело видится проблематично…
P.S. Возможно в додатках к Заяве, всё это прилагается, тогда шансы проучить дебоширов весомые.

RSS-материал